Kończąc kurs na uprawnienia sepowskie, można przystąpić do egzaminu.

Pomimo iż egzaminy przeprowadzane są w różnych miastach, to ich przebieg jest zbliżony. Pytania egzaminacyjne są w miarę ustandaryzowane, mimo iż ich lista ciągle się wydłuża.

Niestety, pytania egzaminacyjne to w sporej mierze kwestia otwarta, ponieważ powstają ciągle nowe. Najbardziej popularne przedstawiamy poniżej.

Kurs na uprawnienia sepowskie – popularne pytania na egzaminie

Przedstawiona niżej lista to tylko część pytań, które mogą pojawić się na egzaminie, który kończy kurs na uprawnienia sepowskie. Oto one:

 1. W jakiej pozycji ułożyć nieprzytomnego, porażonego prądem elektrycznym. Przy tym pytaniu komisja może poprosić o ułożenie „poszkodowanego”, jakim jest manekin we właściwej pozycji.
 2. Jaka liczba opraw oświetleniowych może być podłączona do jednego obwodu zasilającego.
 3. Układy połączeń sieci.
 4. Jakie są dozwolone napięcia w normalnych i specyficznych warunkach.
 5. Jakie układy połączeń nie są stosowane obecnie.
 6. Charakterystyka określonych układów.
 7. Różnice między uziemieniem a zerowaniem.
 8. Jaka jest definicja bezpiecznego napięcia.
 9. Jaka jest wartość bezpiecznego napięcia dla prądu stałego i zmiennego.
 10. Zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowego.
 11. Jakie są metody przyłączania przewodów do urządzeń elektrycznych.
 12. Jaką ilość gniazd wtykowych można podłączyć pod jeden obwód.

Oczywiście zdarzają się również przeróżne zadania teoretyczne, które wymagają wyliczeń lub dokładnego objaśnienia toku postępowania.

Warto również pamiętać, że zakończony kurs sepowski, a następnie zdobyte uprawnienia speowskie dzięki zdanemu egzaminowi muszą być odnawiane co pięć lat! Sporo grono osób wychodzi z założenia, że uprawnienia te są nadawane bezterminowo, a niestety tak nie jest.