Pomiary elektryczne może wykonywać tylko i wyłącznie osoba, która ma odpowiednie uprawnienia, a czym są takie uprawnienia i jak je zdobyć? Odpowiadamy!

Osoba, która chce przeprowadzać pomiary instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych powinna posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. Decydując się na kurs sep , powinniśmy wybrać uprawnienia elektryczne  z dozorem i eksploatacją, czyli G1 z D i E. ważne jest to ze względu na to, że jeśli pomiary wykonuje osoba posiadająca uprawnienia typu E to i tak cały protokół pomiarów, musi sprawdzić i dopiero podpisać osoba z uprawnieniami G1 z D.

Sep uprawnienia – czym jest dozór, a czym eksploatacja

Zdarza się, że ze względu na rodzaj wykonywanej pracy wcale nie musisz mieć uprawnień z dozorem i eksploatacją. Jeśli na swoim stanowisku kierujesz czynnościami innych pracowników, którzy wykonują prace w zakresie obsługi, montażu, remontów, konserwacji oraz pomiarowo-kontrolnym, ale również pracowników technicznych wystarczy mieć uprawnienia G1 D. natomiast, jeśli osobiście wykonujesz te prace, musisz już mieć uprawnienia G1 E.

Sep uprawnienia – kto może starać się o uprawnienia elektryczne i jak je zdobyć

Świadectwo kwalifikacyjne może otrzymać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie jest wymagane ukończenie żadnej szkoły. A gdzie i w jaki sposób otrzymać uprawnienia elektryczne? Przede wszystkim, zanim przystąpi się do państwowego egzaminu, warto ukończyć kurs sep , który odpowiednio przygotuje do zdania egzaminu. Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu, a jeśli go zdamy, uzyskujemy tym samym sep uprawnienia https://kursy-energetyczne.pl/. Od tej chwili można podjąć prace związane z elektryką.

Sep uprawnienia – do kiedy są ważne

Sep uprawnienia  zazwyczaj tracą swoją ważność po 5 latach od ich uzyskania. Po upływie tego czasu trzeba ponownie przystąpić i zdać egzamin. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeśli nie zostaną odnowione, stracisz wszystkie uprawnienia i nie możesz wykonywać swojej pracy związanej z elektryką.