Termin uprawnienia sepowskie pojawia się w różnych tematach. Najczęściej zazwyczaj występuje jako wymóg konieczny w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Jednak uprawnienia te nie są potrzebne tylko do spełnienia wymogów rekrutacji i podjęcia zatrudnienia. Wiedza, którą uzyskasz na szkoleniu, przyda się również na co dzień.

Formalnie to kurs na uprawnienia sepowskie https://kursy-energetyczne.pl/ jest szkoleniem dodatkowym, którego odbycie nie jest obowiązkowe.

Kurs na uprawnienia sepowskie – dodatkowe kwalifikacje

Formalnie kurs sep (link) jest rodzajem szkoleń dodatkowych, które nie są obowiązkowe. Warunkiem uczestnictwa w nim jest ukończone 18 lat oraz złożenie aplikacji. Nie jest konieczna fachowa wiedza ani wyższe wykształcenie, a jedynie chęci i wewnętrzna motywacja.

Kursy na uprawnienia sepowskie dzielą się na trzy kategorie:
– elektryczne,
– energetyczne,
– gazowe.

Jednak największą popularnością cieszą się uprawnienia elektryczne.

Taki kurs można odbyć w ciągu kilku godzin, jednego dnia. Po krótkiej przerwie po zajęciach teoretycznych, kursant przystępuje do egzaminu ustnego. Egzamin jest państwowy i weryfikuje wiedzę nabytą na szkoleniu sepowskim. Uprawnienia sep przyznawane są po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Co dają kursy na uprawnienia sepowskie? Przede wszystkim, oprócz podstawowej wiedzy, która jest bardzo przydatna w praktyce, kurs na uprawnienia sepowskie  daje możliwość otrzymania dyplomu, który uprawnia do wykonywania prac w obrębie danej kategorii, której to szkolenie dotyczyło. W certyfikacie wyszczególniony jest zakres czynności, które zgodnie z prawem może wykonywać jego właściciel.

Dość często pracodawcy wymagają, aby przyszli pracownicy mieli uprawnienia sep. Do pracy na stanowiskach, na których obsługiwane urządzenia pracują pod napięciem wyższym niż 1kV, są one obowiązkowe i wymagają tego przepisy BHP oraz prawo.