Żurawie wykorzystuje się w różnych branżach, jednak przede wszystkim w budownictwie. Uprawnienia na operatora żurawia pozwoli również podjąć pracę w przemyśle, na składach drewna czy na kolei. Kwalifikacje te są bardzo cenione i popyt na osoby mające te uprawnienia jest duży. Na czym polega praca operatora żurawia? Odpowiadamy!

 

Kurs na żurawia – kim jest operator żurawia

 

Operator żurawia jest to osoba, która ma uprawnienia potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny, ale najpierw musi zdać egzamin poświadczający możliwość pracy na żurawiu.  Jest to bardzo istotne ze względu na ogromną odpowiedzialność, która ciąży na takim specjaliście. To jego zadaniem jest bezpieczny transport różnych ładunków na placu budowy lub innego miejsca, w którym korzysta się z takiej maszyny.

 

Kurs na żurawia – na jakie żurawie można ten kurs zrobić

 

Najchętniej wybieranym kursem jest kurs na żurawia wieżowego. Taki żuraw powszechnie określany jest jako dźwig. Korzysta się również z innych urządzeń, jednak co jest istotne, ich obsługa się różni, dlatego uprawnienia na operatora żurawia wieżowego nie wystarczą, by móc korzystać z innych maszyn tego typu. Wyróżnia się między innymi żurawie:

 

  • Stacjonarne,
  • Przewoźne i przenośne,
  • Samojezdne,
  • Szynowe,
  • Wieżowe,
  • Kolejowe,
  • Pokładowe,
  • Pływające.

 

Jednak nie jest to takie proste. Wyróżnia się jeszcze na przykład rodzaje żurawi wieżowych jak z wysięgnikiem wychylnym czy wodzakowym. Wyróżnia się także żurawie przejezdne oraz stacjonarne.

Często uprawnienia są ze sobą łączone, tak jak na przykład operator żurawia wieżowego może operować również żurawiem szynowym.

 

 

Popularne tagi: uprawnienia na wózki widłowe Łódźuprawnienia G1 Łódźszkolenia UDT Łódźuprawnienia na suwnice