W każdej pracy związanej z obsługą instalacji elektrycznej, gazowej czy cieplnej pracownik musi posiadać niezbędne uprawnienia. Są one konieczne z uwagi na wiele niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem takiej pracy, dlatego pracownik musi posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, by mógł zapewnić bezpieczeństwo sobie ale i innym osobom. Na czym polegają uprawnienia energetycznie i kto może je zdobyć?

Uprawnienia energetyczne – co obejmują?

Uprawnienia energetyczne obejmują trzy podstawowe grupy uprawnień: elektryczne, cieplne i gazowe. Każda osoba może zdobyć niezbędne uprawnienia w odpowiadającej jej dziedzinie. Uprawnienia energetyczne mogą obejmować albo eksploatację, albo dozór konkretnych urządzeń i instalacji.

Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji obejmują obsługę, konserwację, montaż i inne prace kontrolno-pomiarowe. Z kolei uprawnienia w zakresie dozoru dotyczą stanowisk osób sprawujących kontrolę nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Każdy kto wykonuje pracę związaną z przesyłaniem, zużywaniem w urządzeniach, instalacjach czy sieciach ciepła, gazu czy energii elektrycznej musi posiadać stosowne do tego uprawnienia.

Uprawnienia energetyczne – jakie trzeba spełnić wymagania?

O zdobycie uprawnień energetycznych może starać się każdy, kto ma skończone 18 lat i posiada minimum podstawowe wykształcenie. Mile widziane jest, jeśli osoba ma wykształcenie kierunkowe w tej dziedzinie bądź posiada doświadczenie zawodowe. Kursy energetyczne organizowane są zarówno dla osób indywidualnych jak i grup pracowników, dlatego jeśli potrzebujesz aby Twoi pracownicy zdobyli niezbędne uprawnienia, taki kurs może się również odbyć w siedzibie Twojej firmy. Więcej informacji na ten temat dowiesz się tutaj: uprawnienia energetyczne.